Konferenciakiadványok

PROGRAMFÜZET

A konferencia résztvevői a rendezvény helyszínén, a regisztráció során kapják kézhez a konferencia végleges programját tartalmazó kiadványt.

ABSZTRAKT-KÖTET

A konferenciára szóbeli előadással április 30-ig, poszterrel augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Az on-line regisztrációkor szükséges a tervezett prezentációról egy max. egyoldalas, magyar nyelvű absztraktot feltölteni a jelentkezéshez. A konferencia programjába sorolt előadások és poszterek egyoldalas összefoglalásaiból készül egy ISBN számmal rendelkező absztrakt kötet, mely elektronikus formában a honlapon lesz elérhető a rendezvény időpontjától.

KONFERENCIAKÖTET

A XII. Országos Anyagtudományi Konferencián elhangzott előadások és az ott kiállításra került poszterek alapján elkészített folyóiratcikkek – lektorálás után – az Institute of Physics (IOP) Conference Series: Materials Science and Engineering kötetében fognak tervezetten megjelenni. A kötetet többek között a Web of Science és a Scopus is referálja. A kiadó teljesen szabad hozzáférést biztosít a cikkekhez, így várhatóan nagyszámú hivatkozás érkezhet a megjelenő publikációkra.
 
Várható beadási határidő: 2020. január 15.
 

A XI. Országos Anyagtudományi Konferencia közlésre elfogadott cikkei megjelentek az:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

426. kötetében.

A publikációk korlátozás nélkül letölthetők az alábbi linken: http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/426/1